Plán veřejných zakázek pro rok 2023
Datum poslední změny 03.05.2023 13:36:35

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2023, a to z oblasti pozemkových úprav a realizace plánu společných zařízení.
Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a SPÚ měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.

Plnění ročního plánu zadávání veřejných zakázek je v zájmu SPÚ, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Plánované významné veřejné zakázky - KoPÚ, JPÚ, vytyčení po poz. úpravách Na zbývající část roku 2023 plánujeme celkem 145 veřejných zakázek, které se týkají zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav nebo jednoduchých pozemkových úprav, a to v sumě 519 mil. Kč bez DPH. Dokument MS Excel Plánované VZ pro rok 2023 - služby KoPÚ.xlsx 33.29 KB
Plánované významné veřejné zakázky - oblast výsadby zeleně SPÚ plánuje 15 veřejných zakázek týkajících se výsadby zeleně za 100 mil. Kč bez DPH. Dokument MS Excel Plánované VZ pro rok 2023 - služby vysadba zeleně.xlsx 22.76 KB
Plánované významné veřejné zakázky - oblast stavebních prací 119 veřejných zakázek budou představovat realizace společných zařízení (stavby polních cest, vodohospodářských, protierozních a protipovodňových opatření) v celkovém objemu předpokládaných hodnot 2,012 mld. Kč bez DPH. Dokument MS Excel Plánované VZ pro rok 2023 - stavební práce.xlsx 32.41 KB
Plánované významné veřejné zakázky - oblast projekční činnosti SPÚ plánuje zadat 8 veřejných zakázek na projektové dokumentace za 14,9 mil. Kč bez DPH. Dokument MS Excel Plánované VZ pro rok 2023 - projektová dokumentace.xlsx 22.07 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace