Státní pozemkový úřad představuje plán svých veřejných zakázek na rok 2022
Datum poslední změny 10.05.2022 10:15:51

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2022. Jedná se o veřejné zakázky z oblasti pozemkových úprav a realizace plánu společných zařízení.
Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a Státní pozemkový úřad měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.
Plnění plánu je v zájmu Státního pozemkového úřadu, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Služby - jednoduché a komplexní pozemkové úpravy Plán veřejných zakázek na rok 2022 - KoPÚ + JPÚ Dokument MS Excel Služby - KoPÚ.xlsx 50.85 KB
Stavební práce Plán veřejných zakázek na rok 2022 - polní cesty, vodohospodářská opatření atd. Dokument MS Excel Stavební práce.xlsx 9.78 MB
Služby - výsadba zeleně Plán veřejných zakázek na rok 2022 - výsadby biokoridorů, biocenter atd. Dokument MS Excel Služby - výsadba zeleně.xlsx 27.31 KB
Služby - projektové dokumentace Plán veřejných zakázek na rok 2022 - projektové dokumentace Dokument MS Excel Projektová dokumentace.xlsx 97.17 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace