Veřejné zakázky na údržbu melioračních staveb - dynamický nákupní systém
Datum poslední změny 04.02.2022 10:11:28

Státní pozemkový úřad informuje dodavatele a případné zájemce o probíhající zadávací řízení k zavedení dynamického nákupního systému (dále jen „DNS“) k Provádění údržby melioračních staveb ve správě SPÚ, že dodavatelům skončila dne 30. 01. 2022 ve 23:59 hodin lhůta pro podání žádostí o účast.

Momentálně zadavatel posuzuje soulad žádostí o účast, které obdržel ve lhůtě od 20. 09. 2021 do 30. 01. 2022, se zadávacími podmínkami. Zadavatel vyloučí z účasti v zadávacím řízení všechny účastníky, jejichž žádost o účast zadávací podmínky nesplňuje, a ostatní účastníky zařadí do DNS.

Po zavedení DNS umožní zadavatel každému dodavateli podat žádost o účast a zařazení do DNS, a to po celou dobu trvání DNS (do 19. 01. 2024 23:59). Zadavatel předpokládá zavedení DNS zhruba na konci měsíce března 2022.
Doporučujeme zájemcům sledovat tento profil zadavatele - menu v levém sloupci, sekce "Zadávací řízení", záložka "DNS".

Těšíme se na spolupráci.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace