Informace o zahájení PŘEDBĚŽNÉ TRŽNÍ KONZULTACE KE STANOVENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK NA STAVEBNÍ PRÁCE S OHLEDEM NA ASPEKTY SPOLEČENSKY ODPOVĚDNÉHO ZADÁVÁNÍ
Datum poslední změny 14.04.2021 14:04:34

Státní pozemkový úřad se jako zadavatel rozhodl využít institutu předběžné tržní konzultace (dále jen „PTK“), a to za účelem stanovení zadávacích podmínek stavebních prací s prvky společensky odpovědného zadávání a inovací. Cílem PTK je nastavení takových podmínek, které budou smysluplné, přiměřené a bude nalezena rovnováha ve vztahu k ostatním zásadám zadávání veřejných zakázek či principům 3E, tzn. hospodárnosti, efektivitě a účelnosti. Výsledek PTK pak bude podkladem pro strategii SPÚ v oblasti odpovědného zadávání pro následující období.
Případné další informace o formě a průběhu PTK budou uveřejňovány na profilu zadavatele na adrese: https://zakazky.spucr.cz/contract_display_32655.html

Dodavatelé se mohou PTK zúčastnit vyplněním on-line formuláře: https://forms.office.com/r/KfNHmpmu8d nebo zaslat návrhy a komentáře prostřednictvím e-mailové schránky: odbor.zakazky@spucr.cz s názvem předmětu „Předběžná tržní konzultace – stavební práce“, obojí v termínu do 29. 4. 2021.

Zadavatel si bude vážit každého vyplněného formuláře nebo zaslaného komentáře a předem děkuje dodavatelům za účast.

Přílohyžádné přílohy


Doplňující informace
žádné doplňující informace