Státní pozemkový úřad představuje plán svých veřejných zakázek na rok 2021
Datum poslední změny 18.01.2021 11:54:12

Z důvodu transparentnosti postupu zadavatele a maximální otevřenosti pro potencionální dodavatele, se Státní pozemkový úřad rozhodl představit plán nejvýznamnějších veřejných zakázek na kalendářní rok 2021. Jedná se o veřejné zakázky z oblasti pozemkových úprav a realizace plánu společných zařízení.

Cílem tohoto kroku je kromě maximální transparentnosti vůči dodavatelům i snaha zadavatele, aby mohli dodavatelé lépe na základě získaných informací alokovat své kapacity a Státní pozemkový úřad měl větší šanci obdržet ty nejlepší nabídky.

Plnění plánu je v zájmu Státního pozemkového úřadu, ale plán je dokumentem, který reaguje na změny okolností a jeho realizace není právně vymahatelná.

Přílohy
Název Popis Jméno souboru Velikost
Plán KoPÚ a JPÚ Plán veřejných zakázek na rok 2021 - KoPÚ + JPÚ Dokument MS Excel Služby - KoPÚ.xlsx 32.62 KB
Plán veřejných zakázek na stavební práce Plán veřejných zakázek na stavební práce na rok 2021 Dokument MS Excel Stavební práce.xlsx 13.86 MB
Plán veřejných zakázek - výsadba Plán veřejných zakázek na služby na rok 2021 Dokument MS Excel Služby - výsadba zeleně.xlsx 16.25 KB
Plán veřejných zakázek - projektové dokumentace Plán veřejných zakázek na služby na rok 2021 Dokument MS Excel Projektová dokumentace.xlsx 15.04 KBDoplňující informace
žádné doplňující informace