Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Zpracování dat výstupů pozemkových úprav
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování dat výstupů pozemkových úprav. Zpracovatel provede kontrolu případně doplnění vektorizace plánů společných zařízení a jejich uložení v jednotné struktuře a dále doplnění atributů k jednotlivým prvkům. Součástí předmětu veřejné zakázky je dále tvorba mapové vrstvy obvodů pozemkových úprav včetně zpracování technických zpráv a provázání s nimi. Data (velkoformátové mapy v papírové podobě) nárokových a návrhových vlastnických map budou digitalizována (skenována velkoformátovým skenerem) a provázána s obvody pozemkových úprav.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Husinecká 1024/11a
130 00 Praha 3 - Žižkov
Kontakt: Hana Dlouhá
tel: 729 922 481
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 29.08.2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 23.07.2016