Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Část 2: k.ú. Žebráky
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Žebráky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: nám. Generála Píky 2110/8
326 00 Plzeň
Kontakt: Miroslava Loudová
e-mail: m.loudova@spucr.cz
tel: 725903161
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 08. 04. 2016 12:00
Počátek běhu lhůt: 01. 01. 2016
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: