Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Sedlo u Číměře
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Sedlo u Číměře, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: KPÚ pro Jihočeský kraj
Rudolfovská 493/80
370 01 České Budějovice
Kontakt: Lucie Talířová
e-mail: l.talirova@spucr.cz
tel: +420 601584088
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 01. 02. 2016 09:00
Počátek běhu lhůt: 05. 01. 2016
Odpovědné zadávání: