Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: Ing. Eliška Krošláková
IČO: 43442404
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 6
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 6
Konečná cena zakázky: 800 000,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 968 000,00 Kč vč. DPH
Datum uzavření smlouvy: 18.12.2023