Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektové dokumentace 2021 - okres Kutná Hora
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Zpracování projektových dokumentací v souladu se schválenými návrhy komplexních pozemkových úprav. Jedná se o projektové dokumentace: Polní cesty VC1 v k.ú. Zdeslavice u Černín a C18 v k.ú. Štipoklasy u Černín (část 1), Polní cesta C5 v k.ú. Bahno (část 2), Polní cesta HPC3 a záchytný příkop v k.ú. Močovice (část 3), Polní cesta VC1 v k.ú. Bojmany (část 4), Polní cesta HC1 v k.ú. Hetlín (část 5), Polní cesta HPC16 v k.ú. Potěhy (část 6), Biocentrum BC4 a biokoridor BK6 v k.ú. Potěhy (část 7), a Úprava odtokových poměrů DSO1 v k.ú. Janovická Lhota (část 8).
Účastník výběrového řízení je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv jednotlivou část nebo i více částí veřejné zakázky současně, MAXIMÁLNĚ však na 5 částí.
Místo plnění: Kutná Hora
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Veronika Burýšková
e-mail: v.buryskova@spucr.cz
tel: 725 949 801
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 26.08.2021 08:00
Datum zahájení: 04.08.2021 15:26
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: