Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce polní cesty C 35 v k.ú. Holany
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Jedná se o rekonstrukci polní cesty C35 v k.ú. Holany. Cesta je navržena jako jednopruhová v kategorii P 4,5/30, kryt částečně z penetračního makadamu s dvouvrstvým nátěrem, ve sklonu z asfaltobetonu. Délka cesty je 1679 m, plánované jsou 2 propustky, 5 výhyben a 12 sjezdů. Odvodnění je navrženo volně do okolního terénu, v částech rygolem ze žulové kostky a podélnou drenáží. Součástí zakázky je i výsadba doprovodné zeleně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Jana Zikešová
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 02.06.2021 13:00
Datum zahájení: 11.05.2021 15:30
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: