Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce polní cesty C42 v k.ú. Doksy u Máchova jezera
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce polní cesty C42 - jednopruhová; kategorie P 4,5/30; celková délka 838 m; kryt - část penetrační makadam s dvouvrstvým nátěrem, část asfaltobeton. Trativod v délce 628 m. 2 sjezdy, 1 výhybna. Napojení na silnici I/38 a III/2705. Termín dokončení stavebních prací - 29. 10. 2021.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 22.04.2021 10:00
Datum zahájení: 26.03.2021 13:00
Odpovědné zadávání: