Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázky



Zadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: EUROVIA CS, a.s.
IČO: 45274924
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 2
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 2
Konečná cena zakázky: 9 880 966,07 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 11 955 968,94 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 13.08.2020