Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Výstavba polní cesty PC10 v k.ú. Křinice
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace polní cesty PC 10 v k.ú. Křinice, která byla schválena v rámci plánu společných zařízení při KoPÚ Křinice.
Cesta je navržena o délce 1 120 m s povrchem z asfaltobetonu, kategorie vozovky polních cesty P 4/30 (šířka jízdního pásu je 3,0 se zpevněnými krajnicemi o šířce 0,5 m).
Součástí realizace je výsadba doprovodné zeleně, sjezdy na okolní pozemky, napojení na stávající cesty, kde budou umístěné svislé dopravní značky s omezením. Dále součástí realizace je stavba propustků, ocelové svodné žlábky v betonovém loži a odvodnění je navrženo do příkopu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Ing. Petra Žáková
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum předložení nabídky: 23.07.2020 09:00
Datum zahájení: 30.06.2020 11:00
Odpovědné zadávání: