Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Stavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je novostavba polní cesty HPC1 v k.ú. Heřmanice u Frýdlantu. Novostavba začíná od napojení na silnici III. třídy 03513 Heřmanice- Markócice. Cesta končí v km 0,320 napojením na stávající komunikaci vedoucí kolem bývalého lomu. Cesta má navrženu kategorii P 4,5/30 (3,5 m vozovka + 2 x 0,5 m krajnice) v celkové délce 320 m. Konstrukce cesty bude mít tloušťku 440 mm. Ochranná vrstva bude tvořena štěrkodrtí tl. 200 mm, podkladní vrstva z vibrovaného štěrku tl. 150 mm a kryt z asfaltového betonu ACP 16 tl. 50 mm a ACO 11 tl. 40 mm. Zemní pláň bude zpevněna DOROSOLEM v tloušťce 50 cm. Krajnice budou řešeny z asfaltového recyklátu. Nad cestou bude proveden ve staničení 0,130 – 0,314 km záchytný příkop lichoběžníkového tvaru (šířka 2 m, šířka ve dně 0,3 m). V km 0,130 je příkop pomocí vtokového čela s česly převeden do zatrubnění DN 800. V trase zatrubnění je navrženo 6 lomových kontrolních šachet ukončených poklopy. Podélná drenáž odvodňující zemní pláň je navržena ve staničení 0,000 – 0,130 km. U napojení cesty HPC1 na krajskou silnici budou povrchové vody svedeny dvojitou příčnou struhou REVERDO se zaústěním do přilehlé stávající šachty. Nad cestou je navržena doprovodná zeleň - 23 ks stromů (třešeň srdcovka) se sponem sázení 8m.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Zuzana Kvíčalová
e-mail: z.kvicalova@spucr.cz
tel:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 15.07.2020 09:00
Datum zahájení: 25.06.2020 14:10