Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Polní cesta VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Výstavba polní cesty VPC1 v k.ú. Kochánov u Mitrova v souladu se schváleným návrhem komplexních pozemkových úprav. Celková délka polní cesty je 726m, šířka vozovky 3,5m, krajnice 0,5m, kryt z asfaltového betonu. Součástí stavby je příkop, trubní propustky, sjezdy a výsadba doprovodné zeleně.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Veronika Burýšková
e-mail: v.buryskova@spucr.cz
tel: 725 949 801
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum předložení nabídky: 23.07.2020 10:00
Datum zahájení: 29.06.2020 16:32
Odpovědné zadávání: