Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Geodetické služby pro KPÚ pro Královéhradecký kraj
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je vyhotovení geometrických plánů pro restituční řízení – doplnění souboru geodetických informací o pozemek evidovaný zjednodušeným způsobem včetně vytyčení a stabilizace.
Jedná se o činnosti vyplývající pro zadavatele ze zákona č. 428/2012 Sb., o majetkovém vyrovnání s církvemi a náboženskými společnostmi a o změně některých zákonů.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245
503 01 Hradec Králové
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 24.03.2020 09:00
Datum zahájení: 10.03.2020 13:26
Odpovědné zadávání: