Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Projektová dokumentace „Suchá nádrž RN001, revitalizace toku REV1 a polní cesta C10 v k.ú. Nevšová“
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Vypracování projektové dokumentace k žádosti o stavební povolení a dokumentace pro provádění staveb v rozsahu dle vyhl. č. 146/2008
Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, včetně vyjádření dotčených orgánů, vyřízení stavebního a vodoprávního povolení a výkon autorského dozoru projektanta.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR s uveřejněním výzvy
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 13.09.2019 09:00
Datum zahájení: 21.08.2019 13:36
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: