Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázce



Zobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice a HC3 v k. ú. Přílepy
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce části polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice a HC3 v k. ú. Přílepy, které jsou součástí plánů společných zařízení schválených v rámci pozemkových úprav v k. ú. Kolešovice a k. ú. Přílepy.

Polní cesta HC6 je navržena jako jednopruhová o délce 1176m (SO 02), volné šířky 4,0m s výhybnami a s krytem z asfaltového betonu.

Polní cesta HC3 je navržena jako jednopruhová o délce 494m (SO 02, 04, 05), volné šířky 4,0m s výhybnou a s krytem z asfaltového betonu.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 18.06.2019 08:30
Datum zahájení: 09.05.2019 08:51