Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře: Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Realizace polních cest VPC 8N a VPC 7b N v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní.
Vedlejší polní cesta VPC 8 N:
Předmětem realizace je novostavba vedlejší polní cesty navržené v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní na p.p.č. 1110. Cesta je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P4/30. Délka polní cesty je 858,27 m.
Vedlejší polní cesta VPC 7b N:
Předmětem realizace je novostavba vedlejší polní cesty navržené v k.ú. Horní Ves u Mariánských Lázní na p.p.č. 1138. Polní cesta se napojuje na nově budovanou polní cestu VPC 8 N. Délka polní cesty je 160,51 m.
Polní cesta VPC 7b N je navržena jako vedlejší, jednopruhová, kategorie P4/30,
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj, Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Ing. Dagmar Horychová
e-mail: d.horychova@spucr.cz
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: bez výzvy v E-ZAK
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 22.01.2019 09:00
Datum zahájení: 10.12.2018 16:30