Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Polní cesty HPC 1 a VPC 2 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Rekonstrukce stávající polní cesty HPC 1 na parcele KN 2167 v k. ú. Holedeč v délce 876 m, v kategorii P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z asfaltobetonu.
Rekonstrukce stávající polní cesty VPC 2 na parcele KN 2003 v k. ú. Holedeč v délce 920 m v úseku mimo zastavěnou část obce, v kategorii P 4,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z penetračního makadamu. Součástí stavby je vsakovací drén umístěný na parcele KN 2147. Podél cesty bude nutno provést kácení dřevin, za které bude realizována dosadba jednotlivých stromů.
Rekonstrukce stávající polní cesty HPC 2 na parcele KN 868 v k. ú Stránky v délce 399 m, v kategorii P 5,0/30, s výhybnami a sjezdy na pozemky, s povrchem z asfaltobetonu. Polní cesty HPC 1 v k. ú. Holedeč a HPC 2 v k. ú. Stránky tvoří jednu polní cestu vedoucí přes dvě katastrální území.

Realizace předmětu veřejné zakázky je zajišťována s finanční pomocí Programu rozvoje venkova na období 2014 – 2020, proto je nezbytně nutné, aby zhotovitel přistoupil na pravidla stanovená k čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie (zejména na Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova na období 2014 - 2020 pro opatření 4.3.1 Pozemkové úpravy).
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.spucr.cz)
Kontakt: Zdeněk Větrovec
e-mail: z.vetrovec@spucr.cz
tel: 606 641 183
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: podlimitní
Druh zadávacího řízení: zjednodušené podlimitní řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: výzvou / uveřejněním
Datum odeslání k uveřejnění:
Datum předložení nabídky: 04.01.2019 09:00
Datum zahájení: 23.11.2018 07:02