Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Komplexní pozemkové úpravy Liberk
Druh veřejné zakázky: Služby
Stručný popis předmětu: Předmětem této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Liberk, a případně nezbytných částí sousedních katastrálních území v okrese Rychnov nad Kněžnou, v rozsahu 565 ha, včetně vytyčení vlastnických hranic pozemků a nezbytných geodetických prací ve třídě kvality bodů 3 určené pro obnovu katastru nemovitostí - nová mapa DKM.
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký kraj
Kydlinovská 245
503 01 Hradec Králové
Kontakt:
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: nadlimitní
Druh zadávacího řízení: otevřené řízení
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: oznámením do VVZ
Datum předložení nabídky: 22. 04. 2015 10:30
Počátek běhu lhůt: 30. 01. 2015
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky:
Odpovědné zadávání: