Formulář E03 - Interní formulář o zadání zakázky

Název formuláře Interní formulář o zadání zakázkyZadání veřejné zakázky

Údaje o dodavateli, kterému byla zakázka zadána
Název: FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.
IČO: 25317628
Údaje o zadání zakázky
Počet obdržených (doručených) nabídek: 8
Počet nabídek vstupujících do hodnocení: 8
Konečná cena zakázky: 12 486 003,00 Kč bez DPH
Konečná cena zakázky: 15 108 064,00 Kč vč. DPH
Datum podepsání smlouvy: 30.10.2017