Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Rekonstrukce polních cest HC6 v k. ú. Kolešovice a HC3 v k. ú. Přílepy
Odesílatel Petra Fuxová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2019 15:42:54
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

V příloze této zprávy zasíláme Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 společně s upravenou přílohou č. 4 Zadávací dokumentace - Čestné prohlášení - dodavatel.


Přílohy
- Vysvetleni_ZD_c_1.pdf (206.84 KB)
- Priloha_c_4_Cestne_prohlaseni_dodavatel_upraveno.docx (28.25 KB)