Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.05.2019 12:07:26
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „ Analýza stávajícího stavu a návrh opatření – Závlahy Metuje akvadukt“. Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Výzva k podání nabídky Analýza stávajícího stavu a návrh opatření na akvaduktu_elektronicky podepsáno.pdf (195.63 KB)