Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení „Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda“
Odesílatel Jiří Kašný
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 08.04.2019 09:41:22
Předmět Výzva k podání nabídek na VZ s názvem Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda

Vážení,
zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na veřejnou zakázku Jednoduché pozemkové úpravy v k.ú. Holasovice – „Polská půda. Výzva včetně příloh je uveřejněna na našem profilu zadavatele.

S pozdravem

Ing. Jiří Kašný


Přílohy
- 1) Výzva k podání nabídek ELEKTRONICKÁ PODOBA.pdf (309.25 KB)