Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Realizace společných zařízení Hrochův Týnec - I. etapa
Odesílatel Lenka Špalková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 03.04.2019 11:14:31
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,

Dotaz:
v zadávací dokumentaci na výše uvedenou stavbu v požadavcích na zpracování nabídky požadujete doložení položkového rozpočtu ve formátu .xls a .unixml. V rámci ZD byl však poskytnut pouze soupis stavebních prací ve formátu .xls. Můžete doplnit ZD o soupis stavebních prací ve formátu .xml ?
Odpověď:
Vzhledem k tomu, že zadavatel neposkytl jako přílohu zadávací dokumentace soupis stavebních prací ve formátu .xml., nebude tento formát soupisu stavebních prací požadovat.

Původní zpráva

Datum 02.04.2019 17:25:26
Předmět Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
v zadávací dokumentaci na výše uvedenou stavbu v požadavcích na zpracování nabídky požadujete doložení položkového rozpočtu ve formátu .xls a .unixml. V rámci ZD byl však poskytnut pouze soupis stavebních prací ve formátu .xls. Můžete doplnit ZD o soupis stavebních prací ve formátu .xml ?

S pozdravem,
Ing. Radek Pospíšil, jednatel