Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová
Odesílatel Zdeněk Větrovec
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2019 10:27:27
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Vážení,
zadavatel předmětné veřejné zakázky poskytuje v souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona vysvětlení zadávací dokumentace viz. příloha.
S pozdravem Zdeněk Větrovec


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3.pdf (279.85 KB)