Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Hlavní polní cesta C18a k. ú. Růžová
Odesílatel Tereza Vodvářková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 12.02.2019 09:55:18
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.

Vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace z podnětu dodavatele, viz příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (243.29 KB)
- Příloha č. 4) Soupis stavebních prací.xls (79.50 KB)