Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Polní cesta HPC 2 - KoPÚ Malovice u Netolic
Odesílatel Lucie Bicková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 11.02.2019 14:29:37
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace


Přílohy
- 02 Vysvětlení zadávací dokumentace-p.pdf (510.98 KB)
- Příloha č. 2 - Soupis prací - Polní cesta HPC2 v k.ú. Malovice u Netolic - opravený.xlsx (99.12 KB)