Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Údržba HOZ Praskačka II. etapa
Odesílatel Blanka Novotná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.02.2019 14:54:26
Předmět Výzvak podání nabídky "Údržba HOZ Prasačka II. etapa

Vážení dodavatelé,
oslovujeme Vás výzvou k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Údržba HOZ Praskačka II. etapa.
Zadávací dokumentace je k dispozici na profilu zadavatele.
Státní pozemkový úřad


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_Udrzba_HOZ_Praskacka_II.etapa el. podepsáno.pdf (994.95 KB)