Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení TDS a BOZP HPC2 k.ú. Arnoltice
Odesílatel Jitka Blehová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2019 16:18:44
Předmět Výzva

V příloze zasíláme výzvu k VZMR s názvem "TDS a BOZP HPC2 k.ú. Arnoltice"


Přílohy
- 1) Výzva k podání nabídek LISTINNÁ PODOBA.pdf (476.26 KB)
- 2) Příloha č. 1 - Krycí list.docx (31.59 KB)
- 3) Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (24.44 KB)
- 4) Příloha č. 3- Čestné prohlášení profesní způsobilost.docx (29.83 KB)
- 5) Příloha č. 4 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (28.51 KB)
- 6) Příloha č. 5a Příkazní smlouva PRV TDS EU v1 - final.docx (432.12 KB)
- 6) Příloha č. 5b Vzorová plná moc k Příkazní smlouvě TDS v4.docx (18.12 KB)
- 6) Příloha č. 5c Příkazní smlouva PRV BOZP EU v1 - final.docx (539.75 KB)