Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění maintenance, profylaxe a ad-hoc činností k nástroji AuditPro
Odesílatel Karolína Francánová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.01.2019 16:15:23
Předmět Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Dobrý den,
v příloze posílám výzvu k podání nabídky včetně příloh v editovatelné formě.
S pozdravem
Ing. Karolína Francánová


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_el.podpis.pdf (647.97 KB)
- prilohy_vyzvy_el.podpis.pdf (2.56 MB)
- Příloha č. 1 - Krycí list.docx (33.93 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení o splnění základní způsobilosti.docx (24.82 KB)
- Příloha č. 3 - Čestné prohlášení - souhlasy.docx (28.86 KB)
- Příloha č. 4 - Návrh smlouvy.docx (139.35 KB)