Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Zajištění podpory odborných činností pro MD NAV
Odesílatel Marie Konvičná
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.12.2018 09:24:47
Předmět Výzva

Dobrý den, zadavatel Vás tímto vyzývá k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku.


Přílohy
- Vyzva_k_podani_nabidek_podepsaná.pdf (497.65 KB)
- Příloha č. 1 - Krycí list nabídky.docx (40.40 KB)
- Příloha č. 2 - Čestné prohlášení - základní způsobilost.docx (31.52 KB)
- Příloha č. 3 - Čestná prohlášení - souhlas se zadáním a podmínkami VŘ, prohlášení o úplnosti a pravdivosti nabídky.docx (35.65 KB)
- Příloha č. 4 - Návrh Smlouvy o poskytování služeb.DOCX (65.52 KB)