Přijatá zpráva - ostatní

Zadávací řízení Doplnění a vegetační úpravy stávající zeleně LBK 27 (19) k.ú. Škvorec
Odesílatel Vendula Marešová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 31.05.2018 09:41:21
Předmět Změna ZD č. 1

Doplnění výzvy k podání nabídky


Přílohy
- zmena_ZD_1.pdf (185.84 KB)