Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějov
Odesílatel Lucie Bicková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 28.05.2018 10:30:14
Předmět Re: Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace

Dobrý den,
veškerá dokumentace k zakázce "Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Kunějov" je uveřejněna na profilu zadavatele na adrese https://zakazky.spucr.cz/contract_display_19662.html pod záložkou Zadávací dokumentace.