Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kunice II.
Odesílatel Robert Bílek
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 22.05.2018 13:44:19
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace č.1

Doplnění čl. 9.2. výzvy k podání nabídky a čl. X. smlouvy o dílo o ustanovení ke GDPR.


Přílohy
- Kunice II 2018-248458 vysvětlení č. 1 podepsáno.pdf (325.99 KB)
- Př. č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 2018-05-22.docx (67.81 KB)
- Př. č. 3 - Návrh smlouvy o dílo 2018-05-22.pdf (505.31 KB)