Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves
Odesílatel Veronika Hejlová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2015 13:52:17
Předmět Dodatečné informace č.2

Jedná se o dodatečnou informaci č. 2 k veřejné zakázce Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Skřivany, včetně ucelené části k.ú. Červeněves.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 2 (KoPÚ Skřivany).pdf (222.25 KB)