Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Liberk
Odesílatel Veronika Hejlová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 19.03.2015 13:49:40
Předmět Dodatečné informace č. 2

Jedná se o dodatečnou informaci č. 2 k veřejné zakázce Komplexní pozemkové úpravy Liberk.


Přílohy
- Dodatečná informace č. 2 (KoPÚ Liberk).pdf (221.00 KB)