Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Doplnění a vegetační úpravy stávající zeleně LBK 27 (19) k.ú. Škvorec
Odesílatel Vendula Marešová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 18.05.2018 10:17:34
Předmět Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky ve zjednodušeném podlimitním řízení


Přílohy
- vyzva_k_podani_nabidek.pdf (268.99 KB)