Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení KoPÚ v k.ú. Zelená Lhota
Odesílatel Michaela Šmolíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.10.2017 12:36:19
Předmět Výzva k podání nabídek

Vážení,
v příloze Vám zasíláme Výzvu k podání nabídky na VZMR
Výzva včetně příloh je přístupná na profilu zadavatele.


Přílohy
- Výzva k podaní nabídky_Zelena_Lhota.pdf (369.50 KB)