Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Dolní Bělá
Odesílatel Lucie Miko
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.09.2017 09:21:16
Předmět Výzva

Vážení,
zasíláme Vám Výzvu k podání nabídky na KoPÚ v k.ú. Dolní Bělá. Výzva včetně příloh je zveřejněna v záložce "Zadávací dokumentace".


Přílohy
- Výzva k podaní nabídky-elektronicky podepsaná.pdf (409.96 KB)