Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Liberk
Odesílatel Veronika Hejlová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2015 14:12:16
Předmět Dodatečná informace č.1 včetně všech příloh

Dodatečná informace č. 1 včetně všech příloh


Přílohy
- Upravený návrh SOD - Liberk.docx (65.31 KB)
- příloha - Upraveny navrh SOD - KoPÚ Liberk.pdf (344.25 KB)
- Dodatečná informace č.1 - KoPÚ Liberk.pdf (237.51 KB)