Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Liberk
Odesílatel Veronika Hejlová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 27.02.2015 13:51:12
Předmět Dodatečné informace

Jedná se o dodatečnou informaci č. 1 k veřejné zakázce Komplexní pozemkové úpravy Liberk.


Přílohy
- příloha - Upraveny navrh SOD - KoPÚ Liberk.pdf (344.25 KB)
- Dodatečná informace č.1 - KoPÚ Liberk.pdf (237.51 KB)