Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2017 - 2019
Odesílatel Michaela Šmolíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 25.07.2017 13:17:13
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel Česká republika – Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj, obdržel dne 23. 7. a 24. 7. 2017 žádost účastníka o vysvětlení zadávací dokumentace k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané v otevřeném řízení s názvem „Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Plzeňský kraj pro období 2017 - 2019“. V souladu s ust. § 98 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), uveřejňuje zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1, jehož znění je uvedeno v příloze.


Přílohy
- Export el. podpisu.pdf (738.97 KB)
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (229.67 KB)