Přijatá zpráva - výzva

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Bukovka
Odesílatel Jaroslav Frič
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 29.06.2017 12:30:29
Předmět Výzva k podání nabídky

Česká republika – Státní pozemkový úřad Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), k předložení nabídky pro níže specifikovanou veřejnou zakázku "Komplexní pozemkové úpravy Bukovka"


Přílohy
- Vyzva k podani nabidek ve ZPR_podepsáno.pdf (469.14 KB)