Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří
Odesílatel Tereza Vodvářková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 04.04.2017 13:50:24
Předmět Vysvětlení / Doplnění / Změna zadávací dokumentace

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2 viz. příloha.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2.pdf (296.12 KB)