Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří
Odesílatel Věra Krejzová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 13.03.2017 13:15:38
Předmět Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1

Zadavatel veřejné zakázky s názvem „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Vršovice, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Počedělice a části k. ú. Kystra, Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Orasice a části k. ú. Radonice nad Ohří“, poskytuje dodavatelům v souladu s ust. § 98 odst. 1 zákona, vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 z vlastního podnětu.

V zadávací dokumentaci v bodě 12.2. a v bodě 12.4. dochází ke změně data z 6. 4. 2017 na
12. 4. 2017 z důvodu dodržení zákonné lhůty pro podání nabídek podle § 57 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb. Na základě toho se mění Konec lhůty pro podání nabídek na 12. 4. 2017 do 9:00 hod. a termín Otevírání obálek na 12. 4. 2017 v 9:10 hod.

Ostatní přílohy a údaje zadávací dokumentace zůstávají beze změn.


Přílohy
- Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1.pdf (262.97 KB)