Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Bystřice pod Lopeníkem a Lopeník
Odesílatel Kateřina Odložilíková
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 09.09.2016 13:01:40
Předmět Příloha k Dodatečným informacím č. 1 - KoPÚ Lopeník

Příloha k Dodatečným informacím č. 1 - KoPÚ Lopeník


Přílohy
- Příloha č. 1 SOD KoPÚ Lopeník - Položkový výkaz činností.xlsx (16.85 KB)