Přijatá zpráva - vysvětlení, doplnění, změna dokumentace

Zadávací řízení Komplexní pozemkové úpravy Kunčina Ves u Zdobnice
Odesílatel Miroslava Vithová
Organizace odesílatele Státní pozemkový úřad [IČO: 01312774]
Příjemce Všichni (včetně veřejnosti)
Datum 10.03.2016 15:12:18
Předmět Dodatečné informace

Položkový výkaz činností - příloha k SOD


Přílohy
- Příloha č. 3 - Priloha SOD - Polozkovy vykaz cinnosti KoPÚ Kunčina Ves.xlsx (17.55 KB)